เบลล่า, อรนภา

เบลล่า, อรนภา

6,000฿

Saint Petersburg
Local Insider

Category:

Description

About

เบลล่าสั่งสมประสบการณ์การทำงานมากมาย จากการทำงานระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ด้วยใจที่รักในงานบริการ ผสมผสานกับการนำความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวมาถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ทำให้เบลล่าเป็นที่รู้จักในแวดวงการทัวร์มาอย่างยาวนาน

Highlights

  • ดูแลกรุ๊ปแบบส่วนตัวและกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่
  • เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยวและออกแบบโปรแกรมทัวร์

Experiences

  • ผู้ดูแลคณะการถ่ายทำรายการ เทย เที่ยว ไทย
  • ผู้ดูแลคณะครอบครัวคุณกบ พิมลรัตน์
  • ผู้ดูแลคณะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • ผู้ดูแลคณะคณะจากบริษัท CP