ซาย

ซาย

6,000฿

CIS Experts
Cafe Hunter

Category:

Description

About

ซายสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในกรุงมอสโก จึงทำให้ซายมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาตร์และวัฒนธรรมของประเทศรัสเซียอย่างละเอียดและลึกซึ้ง รวมถึงยังสามารถอธิบายถึงวิถีชีวิต ขนบธรรม ภูมิศาตร์ และความเป็นมาทางด้านชาติพันธุ์ของรัสเซียและประเทศเพื่อนบ้านแถบกลุ่มประเทศ CIS ได้อย่างดีเยี่ยม

Highlights

  • แนะนำสถานที่ถ่ายรูปและแหล่งเดินเล่นสุดชิค
  • แนะนำร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ แนวฮิปสเตอร์แปลกใหม่

Experiences

  • ดูแลคณะส่วนตัวในการท่องเที่ยวกรุงมอสโก