ท็อป, นิทัศน์

ท็อป, นิทัศน์

6,000฿

Moscow and
Yekaterinburg Insider

Category:

Description

About

ถึงแม้ว่าท็อปจะศึกษาอยู่ไกลจากกรุงมอสโก แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้ท็อปรู้ลึก รู้จริง ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของกรุงมอสโก นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในนักศึกษาไทยเพียงไม่กี่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเยคาเตรินเบิร์ก อีกเมืองสำคัญของรัสเซีย ทำให้ท็อปสามารถถ่ายทอดความน่าสนใจของประเทศรัสเซียได้เป็นอย่างดี

Highlights

  • เชี่ยวชาญด้านภาษารัสเซีย
  • ออกแบบและวางแผนการจัดโปรแกรมอย่างลงตัว

Experiences

  • ล่ามเจรจาข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย-รัสเซีย
  • ล่ามในอีเว้นท์การเจรจาต่างๆ
  • ผู้ดูแลคณะตัวแทนจากองค์กรต่างๆจากประเทศไทย